แข่งขันทักษะคอมวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2022 เวลา 09:23 น.
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายประภาส  ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบให้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ นางสาวจีรภรณ์  หวันเทน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี ๕
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวาดภาพ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับม.ต้น โดยมีผู้เข้าแข่งขัน12 โรงเรียน
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒