ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2022 เวลา 16:33 น.

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการประภาส  ชาตี ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวจารุลักษณ์  ธนายศบุญญวัฒน์ มารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายประยูร  มังกร
ผู้อำนวยการร.ร.ภักดีชุมพลวิทยาและคณะครูผู้ปกครองมาส่งมอบแสดงความยินดีใน
โอกาสรับหน้าที่แห่งใหม่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2022 เวลา 16:42 น.