จิตอาสาร่วมพัฒนาวัด ชุมชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:06 น.

นักเรียนจิตอาสา.มาร่วมกันประดิษฐ์กระทงให้วัดชัยชนะวิหาร
 บ้านละหาน..เพื่อร่วมส่งเสริมประเพณีไทย