ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 25 ปี เกียรติยศและศักดิ์ศรี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2019 เวลา 16:48 น.

วันที่ 2 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าจัดงาน
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างรั้วโรงเรียน 

คลิกชมภาพบรรยาย  (ขอบคุณ กล้องครูพรพรรณ)