เลือกตั้งประธานนักเรียน2563 พิมพ์

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2563
โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหาเสียงแสดงวิสัยทัศน์

คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี้