วันไหว้ครูปี2558 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2015 เวลา 11:41 น.

ฝ่ายบริหารบุคคล  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูชลกานต์  ชาลีเครือ จัดกิจกรรม
ไหว้ครูปีการศึกษา 2558 โดยประธานในพิธี นายบรรจบ  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา    
คลิกชมภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2015 เวลา 11:57 น.