ตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๕ สุรินทร์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:51 น.

งานวิชาการ ได้ส่งนักเรียนเพื่อคัดตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐ ได้ผลสรุปดังนี้

ตัวแทนนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์