เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา2558 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 20:39 น.

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ครูจอมทอง  ศรีสิงห์และคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ม. 1,2,3
เข้าค่ายพักแรม ณ ไร่พญาเย็น  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 115 คน