ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 21:02 น.

นายฉัตรชัย  เลิศศุภัทรากุล  กำนันตำบลละหาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร. ละหานเจริญวิทยา
ประธานในพิธี  ผอ.บรรจบ  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา
กล่าวรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน


 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 21:09 น.