กิจกรรม รดจิตอาสา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:22 น.

โรงเรียนได้ต้อนรับท่านหัวหน้าสัสดีอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
มาประสานกิจกรรมรด จิตอาสาในโรงเรียนเพื่อบูรณาการ
ปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติตามนโยบายกองทัพบก
ผอ.บรรจบ  ศิริวาลย์ให้การต้อนรับ


ดาว์นโหลดรูปภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:26 น.