แนะแนวศึกษาต่อม.1 ปี2561 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:22 น.

งานแนะแนวโรงเรียน ครูจันทร์เพ็ญ  มนชะอุ่มพร้อมคณะครู นักเรียน
ออกแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตบริการ ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการเตรียมตัวสมัครเรียนปีการศึกษา2561

คลิกชม