ทำบุญโรงทาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:28 น.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายบรรจบ  ศิริวาลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียน
ร่วมทำบุญโรงทานงานวัดบ้านหนองสมบูรณ์ ประชาชนชุมชนได้สื่อสารความเข้าใจสร้างจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

คลิกชม