ตรวจatkก่อนเปิดเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2021 เวลา 10:13 น.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละหานเจริญวิทยา พร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และแนวปฏิบัติในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนายประภาส ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา ก็ได้มีการพบปะกับนักเรียน และได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกัน และดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
????‍⚕️????‍⚕️วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการตรวจ ATK จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลละหาน เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจ และเป็นไปตามแนวทางการเปิดสถานศึกษาในรูปแบบ On-site รวมยอดการตรวจ ATK ทั้งสิ้น 249 คน ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด ดูกิจกรรมเพิ่มเติม