ประกาศสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ปี2565 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 11:55 น.

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนละหานเจริญวิทยา หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนละหานจึงขอประกาศสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาดังนี้ คลิก