ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 12:06 น.

ด้วยโรงเรียนละหานเจริญวิทยา เปิดรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 
จึงขอประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่บริการดังประกาศ  คลิก

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 12:10 น.