ถวายเทียนพรรษา พิมพ์
เขียนโดย นางพรพรรณ ที่รักษ์   
วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2022 เวลา 10:07 น.
???? วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนละหานเจริญวิทยา
ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญ แห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ณ วัดเจริญสูง (วัดหนองหญ้าข้าวนก) เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งคณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง