ประชุมITAโรงเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2022 เวลา 16:55 น.


วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายประภาส ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา
นางสาวจารุลักษณ์ ธนายศบุญญวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา


คลิกชมภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2022 เวลา 17:01 น.