อสม.ดูแลกำจัดยุงลายในโรงเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2022 เวลา 11:25 น.

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายประภาส  ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียน เเละคุณครูทุกท่าน ได้ต้อนรับ
 คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองหญ้าข้าวนก มาตรวจสอบและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2022 เวลา 11:31 น.