อบรมสร้างแอพบนมือถือ พิมพ์

งานคอมพิวเตอร์ ครูสราวุฒิ  ชาลีเครือได้นำนักเรียนเข้าอบรม
สร้างแอพบนมือถือ จัดโดยบริษัททรูร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี อาคารเรียนรวม ๒
ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
คลิกชมภาพบรรยากาศ