นายอบต.มอบของขวัญวันเด็ก2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 10:31 น.
วันที่  ๐๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๒๐น. นางสาวบานเย็น  พรหมภักดีพร้อมสมาชิกอบต.
มอบของขวัญวันเด็กให้แก่คณะกรรมการนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กต่อไป
 

 

 

 

 

 

 

คลิกชมภาพบรรยากาศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 15:35 น.