ฝึกภาคสนามกิจกรรม รด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:13 น.
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมกิจกรรมรักษาดินแดนได้นำ นศท.(ญ)ชั้นปีที่ ๓
เข้าฝึกภาคสนาม ณ สนามฝึกยิงปืนใหญ่ เขาตะกรุดรัง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โดย ผกท.สราวุฒิ  ชาลีเครือ และน.ส.นฤมล  มานิมนต์ ห้วงการฝึก ๒-๔ ก.พ. ๒๕๕๗