นร.ได้รับทุนดูงานประเทศญี่ปุ่น พิมพ์

 

ผอ.บรรจบ  ศิริวาลย์ แสดงความยินดีกับเด็กหญิง สุวนันท์  มานิมนต์ นักเรียนชั้น ม.๒
ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนฮโรซิม่ามอบทุนให้นักเรียนที่ชนะเลิศเขียนเรียงความ
ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:38 น.