คืนถิ่นหมู่เฮา ศิษย์เก่าฟ้า ทองครั้งที่ ๑ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:50 น.
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลละหาน
ผู้ใหญ่บ้านชุมชนดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงานศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอจัตุรัส
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี  ชาลีเครือ
 สจ.สมบัติ  โกสินทร์ สจ.อัฐวีร์ อุระวัฒนพันธ์
นายกบานเย็น  พรหมภักดี นายกองค์การบริการส่วนตำบลละหาน
ได้ร่วมกันเปิดงานผ้าป่าการศึกษา นายบรรจบ ศิริวาลย์ให้การต้อนรับ คลิกชมภาพ คลิกชมกองผ้าป่า
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 09:02 น.