แนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2014 เวลา 09:03 น.

งานแนะแนวให้บริการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในพื้นที่บริการ๗โรงเรียน
โดยมอบให้ฝ่ายวิชาการ ครูสมพร มลิทอง หน.งานแนะแนว นางจันทร์เพ็ญ มนชะอุ่ม
คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2014 เวลา 23:09 น.