ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เขียนโครงการ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 20:11 น.
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้วิทยากรได้รับเกียรติจาก สพม.๓๐

ชมบรรยากาศการอบรม