อบรม ยสร.โรงเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 10:07 น.

วันที่ 26 -27 ส.ค. 2557 เวลา 09.00 น. นายกบานเย็น พรหมภักดี นายกอบต.ละหานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนต.ละหาน  สปสช.แห่งชาติ นายบรรจบ ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูนภัสรา  พลูมาก พนักงานราชการ นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน(ยสร.โรงเรียน)จำนวน 150 คน เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนดูแลสุขภาพอนามัยและสร้างเครือข่ายสาธารณสุขในโรงเรียนต่อไป