อบรมภาษาอังกฤษเพื่อครูมืออาชีพ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 22:36 น.
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นายบรรจบ  ศิริวาลย์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยวิทยากรชาวต่างชาติจำนวน ๓ ท่านโดยครูเบญจภรณ์  เหล่าวิชัยภูมิผู้ประสานโครงการ