โครงการปรับพื้นฐาน นร. ม.๑ ม.๔ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 22:36 น.

วันที่ ๔-๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนจัดโครงการปรับพื้นฐาน นร. ม.๑ ม.๔
โดยครูในกลุ่มสาระหลักเป็นวิทยากร ครูสมพร  มลิทอง หัวหน้างานวิชาการ ผู้ประสานโครงการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 05:28 น.