วันงดสูบบุหรี่โลก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2015 เวลา 11:41 น.

งานบริหารบุคคล  กิจกรรมป้องกันยาเสพติด ครูชลเทพ  บำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรม
งดสูบบุหรี่โลก รับการอบรมวิทยากรครูแดท จากสภ.จัตุรัส  
คลิกชมภาพกิจกรรม