เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา2559 พิมพ์

งานคณะกรรมการนักเรียน โดยครูพชรดนัย  มนชะอุ่ม
จัดเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
โดยรณรงค์ให้นักเรียนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียง
ในระบบประชาธิปไตย์ 
คลิกชมภาพกิจกรรม